Universitat de València

Informació General · Definició i Objectius

Com un reflex més de la Societat de la Informació i la Comunicació, la Universitat de València ha assumit la nova era, amb la intenció d'integrar els formats audiovisuals en els àmbits de la investigació, la docència i la divulgació científica. Ja en 1991 es va crear el Centre de Produccions Audiovisuals Universitàries, l'objectiu del qual va ser donar servei a la producció de vídeos educatius sobre algunes de les línies d'investigació universitàries. Posteriorment, amb la introducció de les llicenciatures de Comunicació Audiovisual i Periodisme, el Centre de Produccions Audiovisuals passaria a convertir-s'en el Taller d'Audiovisuals: un servei universitari amb més competències, i preparat per a respondre a les noves necessitats docents que plantejaven les llicenciatures emergents en l'àmbit de la comunicació.

En l'actualitat, el Taller d'Audiovisuals s'ha consolidat com un centre d'audiovisuals amb un extens elenc d'activitats, com la formació i pràctiques docents, els serveis audiovisuals generals, la realització i difusió de continguts audiovisuals universitaris, la gestió i digitalització de l'arxiu audiovisual de la nostra universitat, la gestió del portal multicanal mediauni o la producció de documentals de divulgació científica a partir de projectes d'investigació a través de convenis amb entitats o institucions.

Els objectius del Taller d'Audiovisuals són els següents:

  • Donar suport a les pràctiques docents dels estudis oficials de Comunicació Audiovisual i Periodisme.
  • Integrar l’ús de les noves tecnologies de la producció audiovisual per fer-les més rendibles i eficaces, cosa que implicarà l’ús i la gestió compartida d’algunes tecnologies i recursos humans del centre.
  • Digitalitzar i arxivar els continguts audiovisuals (fotografies, audio, vídeo) de la Universitat de València, per tal de donar un servei als principals usuaris de les fonts documentals audiovisuals.
  • Produir continguts audiovisuals educatius de suport a la docència universitària.
  • Donar suport audiovisual a la comunitat educativa universitària per tal de garantir el seguiment audiovisual i fotogràfic d’aquells actes institucionals, solemnes o de caire educatiu o cultural que es consideren oportuns.
  • Desenvolupar i dissenyar continguts audiovisuals de caire científic i cultural en funció de les necessitats universitàries o per complimentar acords de convenis en institucions o empreses públiques.
  • Fomentar la formació professional audiovisual valenciana mitjançant convenis amb les sindicacions de les empreses valencianes de l’audiovisual i altres administracions o institucions en competència i autoritat audiovisual.
  • Difondre els continguts audiovisuals universitaris mitjançant el portal MediaUni o altres mitjans a través de la xarxa.

Localització

TALLER D'AUDIOVISUALS
C/ Serpis, 29, 46022 València 

Contacte

· ADMINISTRACIÓ: 96 398 32 59
FAX 96 386 43 06
infotau@uv.es
· DIRECCIÓ: 96 398 32 59
directau@uv.es
· MEDIAUNI: 96 162 53 72
mediauni@uv.es
· SERVEIS AUDIOV.: 96 398 36 29
serveisav@uv.es
· PROJECTES: 96 398 36 27
projectesav@uv.es
· LABS DOCENTS: 96 382 87 59
prestecsav@uv.es
· ARXIU AUDIOVISUAL:
96 398 36 29
arxiuav@uv.es

RECEPCIÓ: 96 398 31 49

Personal

Direcció Miquel Francés Domènec 83259 miquel.frances@uv.es
Coordinació Mediauni Àlvar Peris Blanes 25416 alvar.peris@uv.es
Administració Mar Vera Gamborino 25444 mar.vera@uv.es
Administració Josep Iñigo Greus 83259 josep.inigo@uv.es
Tècnic Superior Audiovisual Pep Pelechà i Pons 83629 jpelecha@uv.es
Oficial Audiovisual José Pelegrín Montan Montesinos   jose.montan@uv.es
Oficial Audiovisual Lluis Castellano Aleixandre 25373  lluis.castellano@uv.es
Oficial Audiovisual Miguel Angel García Santaemilia 25372 m.angel.garcia@uv.es
Oficial Audiovisual Carlos Isach Cardos 83629 carlos.isach@uv.es
Oficial Audiovisual Vicent Pla i Bas 83259  vicent.pla@uv.es 
Oficial Audiovisual Miguel Ángel Rodríguez Vivar 83629  miguel.a.rodriguez@uv.es
Oficial Audiovisual Jorge Ruiz Cantero 83259  jorge.ruiz@uv.es
Oficial Audiovisual Patricia Souto Abelleira 28759 patricia.souto@uv.es
Oficial Audiovisual Elisabeth Valadez Saucedo 83259 elisabeth.valadez@uv.es
Oficial Audiovisual José Vicente Viadel Martínez 83259 jovivia@uv.es