Universitat de València

El temps del sainet: Escalante

Publicat el: 16/09/2012 05:10

Document de la València de la segona meitat del segle XIX, que descriu la vida social i artística, centrant-se en el teatre sainetístic d'Escalante, tant del propi autor com de la  seua obra.

Veure vídeo