Universitat de València

ATEI-NCC

Publicat el: 12/06/2019 11:30

El Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano (NCCI) és un informatiu setmanal que dóna visibilitat a les activitats artístiques, de recerca, innovació i difusió tecnològica a Iberoamèrica, per tal de fer més accessible el coneixement científic i els continguts són produïts a través del treball de col·laboració i cooperació de les televisions públiques, educatives i culturals d'Iberoamèrica així com l'Associació de Productores i Televisions Universitàries.

Veure programes